Wijkakkoord Wonen, Welzijn en Zorg Lunetten - mei 2008

Link naar complete tekst Wijkakkoord

Impressie in foto en video van het ondertekenen Wijkakkoord tijdens ontbijt in De Musketon op donderdag morgen 15 mei van 8.00 tot 9.00 uur.

 

 

UPDATE - 22 mei 2008 - Wijkakkoord nu digitaal beschikbaar

Inmiddels is de integrale tekst van het op 15 mei ondertekende Wijkakkoord ook digitaal beschikbaar. In ieder geval via de website van het Bewoners Overleg Lunetten. Zij waren betrokken, maar tekenden niet. Zij ontvingen op 22 mei 2008 deze versie van het Wijkbureau Zuid van de Gemeente Utrecht.

Wijkakkoord te bekijken via www.lunetten.nl/bol/documenten

 

      

Ondertekening - impressie in foto en video

Verschillende vertegenwoordigers van organisaties in en rond Lunetten moesten donderdag 15 mei 2008 vroeg uit de veren. Ook wethouder Giesberts was er vroeg bij. We berichtten er al eerder over. Het "Wijkakkoord Wonen, Welzijn en Zorg Lunetten" is ondertekend. Er is bijna twee jaar aan gewerkt.

De samenwerking is afgesproken tussen de Gemeente Utrecht, woningcorporaties, zorg-, welzijns-, en onderwijsinstellingen. Bewonersorganisaties als het Bewoners Overleg Lunetten (BOL) waren betrokken, maar tekenden niet mee. In het wijkakkoord worden er - met name - door grote partijen afspraken gemaakt om Lunetten zo goed mogelijk levensloopbestendig te maken en er zo voor te zorgen dat huidige bewoners in de wijk kunnen en willen blijven wonen. Ook staan er maatregelen in opgesomd om ervoor te zorgen dat ook nieuwe bewoners Lunetten aantrekkelijk vinden.

Tijdens de ondertekening kreeg het Bewoners Overleg Lunetten een cheque van drieduizend euro overhandigd om iets speels te realiseren. Een fitnesstoestel ergens in de wijk. Of een Jeu de Boules baan. Naar eigen inzicht.

Hieronder een impressie van deze bijeenkomst in foto's en twee video's.

Als het niet lukt de video's hier te starten. Ze staan ook op: www.youtube.com/lunettenTV

 

 
 

Musketon, Lunetten, Utrecht - De medewerkers hebben een ontbijt klaar staan.

 
   

De deelnemende partijen tekenen...

 

Handtekening zetten in een gemoedelijke sfeer. We ontwaren een directeur van een welzijnsorganisatie, een directeur van een woningbouwcoöperatie. Mensen van OuderenProof. Vertegenwoordigers van kinderopvang, zorg- en welzijnswerk. En medewerkers van Wijkbureau Zuid van de Gemeente Utrecht. Daarnaast waren vertegenwoordigers van de betrokken bewonersorganisatie Bewoners Overleg Lunetten BOL aanwezig. Het BOL tekende niet mee. Maar was wel betrokken bij de inhoud. Tenslotte nog een aantal mensen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het project.

 

Ook wethouder Giesberts tekende het akkoord (helemaal rechts).

 

Wie nog koffie? Koffie, thee en broodjes verzorgd door De Musketon.

 

Aandacht voor Wijkwethouder Robert Giesberts. Onderin de foto een aantal exemplaren van het wijkakkoord.

 

Giesberts spreekt ook hier zijn zorgen uit over Lunetten. Te horen in de video. Zie ook dit bericht.

 

Video 1 - Wethouder Giesberts spreekt

 

De voorzitter van het BOL krijgt de cheque overhandigd.

 

Een cheque van 3000 euro. Een jeu de boules baan schijnt er al te zijn in Lunetten. Iets anders bedenken dus.

 

Video 2 - Voorzitter BOL bedankt. Vervolgens wordt de bijeenkomst afgesloten.

 

Napraten en Netwerken. Is dat niet die mevrouw die onlangs een lintje kreeg?

 

Ja hoor, ze is het. Wijkbewoonster mevrouw Gisela Nirk-Zaalman is geridderd in de orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich al tientallen jaren in voor het Ouderenwerk.

 

Hieronder het bericht zoals dat op de website lunetten.nl staat:

bron: Gemeente Utrecht afd. Bestuurscommunicatie
13-5-2008

Ondertekening wijkakkoorden

Afspraken om langer te kunnen blijven wonen in eigen buurt

Op huisbezoek bij 75-plussers. Obstakels weghalen uit de looproute bij voorzieningen. Of woningen geschikt maken voor mensen met een beperking. Een paar voorbeelden van afspraken uit de wijkakkoorden, die gemeente Utrecht en zorginstellingen, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen en bewonersorganisaties op 15 en 22 mei ondertekenen voor Lunetten, Transwijk, West en Overvecht. Ter gelegenheid van de ondertekening ontvangen de vier wijken een cheque van € 3.000 van hun wijkwethouder. Dit kunnen ze bijvoorbeeld besteden aan de aanleg van een jeu de boules baan of fitnessapparaat in de wijk.

“Ik ben blij dat deze wijkakkoorden er nu zijn, omdat het belangrijk is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde buurt kunnen blijven wonen”, aldus verantwoordelijk wethouder Cees van Eijk. In het wijkakkoord staan afspraken over de veranderingen die nodig zijn in de huidige samenwerking tussen organisaties en in de diensten en voorzieningen in de wijk. Ook geeft het richting aan de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een volgende stap is het maken van verdere afspraken over onder andere de financiering. 

De wijkakkoorden zijn een aanvulling op bestaande en nieuwe plannen in de wijken, zoals de herstructurering, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wijkactieplannen, gezondheidsbevordering en vrijwilligersbeleid. Iedere wijk legt daarom haar eigen accenten in de invulling van het akkoord.

Per buurt ander accent
Het wijkakkoord voor Overvecht richt zich onder meer op het toegankelijk maken van welzijns- en zorgactiviteiten (denk aan ontmoetingsactiviteiten, maaltijdbezorging of was- en strijkdiensten) voor mensen die niet in zo’n instelling wonen. 
Transwijk versterkt de relatie tussen onderwijs, welzijn en zorginstellingen. Onder andere door stages op te zetten binnen de zorginstellingen voor leerlingen van het vmbo (Delta College) en met ROC-studenten die activiteiten organiseren bij de zorginstellingen. 
De veiligheid en toegankelijkheid van voorzieningen is een speerpunt in Lunetten, waar Stadswerken extra aandacht geeft aan de wortelopdruk. 
West streeft onder andere naar meer vormen van kleinschalig wonen voor dementerenden, in de buurt van bestaande voorzieningen. 

De wijkakkoorden hebben de relatie tussen de partners in de wijken versterkt. Ook hebben zich nieuwe partners gemeld, zoals onderwijs en sport. De gemeente voert de regie over de wijkakkoorden en reserveert middelen voor projectmanagement en -ondersteuning in deze vier wijken.

Voor Lunetten werden de wijkakkoorden donderdag 15 mei om 09.00 in de Musketon ondertekend door wethouder Robert Giesberts.